Wat kunt u zelf doen?

Moet ik bellen?

Check Thuisarts of moetiknaardedokter.
www.thuisarts.nl
www. Moet Ik Naar De Dokter.nl

Keuringen en verklaringen

Waar kan ik terecht voor mijn (rijbewijs)keuring?

Om de onafhankelijkheid van de huisarts en het beroepsgeheim goed te kunnen waarborgen, verrichten wij geen rijbewijskeuringen en geen medische keuringen bij onze patiënten. Dit beleid is in overeenstemming met de richtlijnen van de artsenvereniging KNMG. Indien u toch een medische keuring of rijbewijskeuring nodig heeft, verwijzen wij u graag door naar een onafhankelijke instelling waar u gekeurd kunt worden door een onafhankelijke arts. U kunt een rijbewijskeuring laten uitvoeren bij één van de onderstaande instellingen.

Waar kan ik terecht voor mijn medische verklaring?

Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring van de arts met een medisch oordeel over de geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde zaken wel of niet te kunnen doen. Het beleid van de artsenverenigingen LHV en KNMG is dat de huisarts geen medische verklaringen over de eigen patiënten kan afgeven. Indien u toch een medische verklaring nodig heeft, verwijzen wij u graag door naar een onafhankelijke arts bij een onafhankelijke instelling voor medische verklaringen. U kunt een medische verklaring laten opstellen door één van de onderstaande instellingen.

Hoe kom ik aan een mantelzorgverklaring?

Een officieel bewijs dat u mantelzorger bent, bestaat niet. Toch vragen steeds meer organisaties erom. Bijvoorbeeld als mantelzorgers medehuurderschap of een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning willen krijgen, of vanwege vrijstelling van sollicitatieplicht. Of wanneer er een mantelzorgwoning geplaatst wordt. Vaak wil de organisatie die om een mantelzorgverklaring vraagt dat deze wordt afgegeven door een huisarts. Maar huisartsen geven geen verklaringen meer af. Wordt u gevraagd aan te tonen dat u mantelzorger bent? Verzamel dan zoveel mogelijk andere informatie en ‘bewijs’. Lees wat u kunt doen op:

Heeft u nog vragen over de mantelzorgverklaring?
Bel de Mantelzorglijn: 030 – 760 60 55, voor informatie en advies.

Informatie over Sportservice/ Kracht en Balanstraining

Binnenkort vind u hier meer informatie over.

Informatie over het Wijkteam Hollands Kroon

Binnenkort vind u hier meer informatie over.

Informatie over dieetetiek

Binnenkort vind u hier meer informatie over.