Inschrijven

De praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten

Praktijk de Opaal is op dit moment vol en gesloten voor nieuwe patiënten. Alleen als u partner bent van een patiënt die al ingeschreven staat bij Praktijk de Opaal en op hetzelfde adres woont kunt u zich inschrijven. U kunt een inschrijfformulier ophalen aan de balie van de praktijk of klik hier voor het downloaden van een inschrijfformulier.

Het is voor de inschrijving van belang dat u actief uitgeschreven wordt bij uw vorige huisarts. Wilt u zelf contact opnemen met uw huidige huisarts en aangeven dat u akkoord gaat met het versturen van uw dossier? Door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u aan dat u akkoord gaat met het digitaal opvragen van uw dossier bij uw vorige huisarts.

Wij zijn verplicht de identiteit van nieuwe patiënten te controleren. Wij verzoeken u daarom (kopie van) een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te nemen als u het inschrijfformulier inlevert. Bij meerdere gezinsleden geldt dit voor iedere persoon afzonderlijk.

U kunt het ingevulde formulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs in een gesloten envelop aan de balie of in de brievenbus van HKN Praktijk aan de buitenkant van Gezondheidscentrum de Ontmoeting inleveren.
Heeft u een vraag over inschrijven neem dan telefonisch contact met ons op telefoonnummer 0223-239033 of stuurt u ons een e-mail via info@praktijkdeopaal.nl

Wanneer u moeite heeft om u bij een praktijk in uw woonplaats in te schrijven kunt u contact opnemen met de wachtlijstbemiddeling van VGZ (ook al bent u bij een andere zorgverzekeraar aangesloten). Dat kan via de website van VGZ.

Let op:
Het is van belang dat u aan uw overige zorgverleners doorgeeft dat u ingeschreven bent bij Praktijk de Opaal. Denkt u hierbij onder andere aan specialisten in het ziekenhuis, de trombosedienst en artsenlaboratorium Starlet, fysiotherapeut en tandarts.